Multilingual Turkish Dictionary

HAFİZƏ

HAFİZƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. memory; pis hafizə poor memory; yaxşı hafizə good* / retentive memory

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

alağar

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

alağarlıq

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

anaq yaddaş. bəllək. zehn.
anağı silinmiş

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

anğ

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

anığ

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

anlayış

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

antay
çox iti antay

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağra

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

eyin zehn. ağıl. fikr. fikir

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

əllək sanı.anğıt. anıc. zehn.memory

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilcək yad.
bilcəyimdə olanlar bunlar

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgi

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dağarcıq bəllək. yad. zehn

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

düşünmə

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

es yaddaş. zehn.
es qalmayıb. (yaddaşdım çəkmirdə).
esinə yığan əsgi üsgünü, yorqun qalar düşünməyə, için boş, beyin yüngül ola, iri atdımla yarınları döğünməyə. (esinə: xatirinə. yaddaşına) (yarınları döğünməyə: sabahları atdımlamağa)

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

huş

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

oçet (< uçmaq. oçmaq). huş. yaddaşt.
güclü oçet: qəvi yaddaşt, hafizə.
oçetimdən silinmiş.
oçetli: huşlu

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

oka

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

oysan yaddaşt.
oysanı pozulmuş: yaddaştı pozulmuş

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

öğə zehn. zəka. xatir. fəhm

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

sağta sağat

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

sanaq
ana sanaq: əsli hafizə. main memory.
kök sanaq: base memory.
altun sanaq: dipdin sanaq: altdaki, dibdəki hafizə.
ustün sanaq: topdun sanaq: yuxrardaki, topdaki hafizə. high memory

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

sanı

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

sarıq zehn

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

sarqıt

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

tanağ bəllək

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

yad

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

yadğan yaddaş.
yadğanı kor

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

yadqı yaddaş. yaddaşt.
iti yadqılı:
yadqısı yerində:
yadqısı silinmiş.
silinməz ki yadqıdan

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

yetənək

HAFİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

yutra bəlləmə, mənimsəmə gücü

HAFİZƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Bir şeyi zehninde, ya-drnda saxlama ve yeniden tesevvüründe canlandrrma qabiliyyeti; yaddaş. [Yusif:] O günlər hamısı bir-bir mənim hafizəmdədir. S.Rehman. [Qedirin] çox qəribə hafizəsi var idi. Ə.Sadrq.