Multilingual Turkish Dictionary

HALSIZ

HALSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

cansız. sal. uyuşuq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

açıla

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

ağrıq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

alız sozğun

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

alma gücü olmayan

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

acarıqsız

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

ayqın gəvşək

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

itgin

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

itmiş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

cansız səqt olmuş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çapşaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çorkür

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çorküt

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çökək

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çökət pərişan

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çökgün

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çökmüş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çökük

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çökül

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çökün

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çöküt

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dağqın

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dalqın

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

daynaqsız

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

döğgün

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

döğülmüş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dursuz türsüz

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

durumsuz

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

düşük

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

əfəl

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

əldən düşmüş
bu uşağ məni lap korküt elədi

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

əzilmiş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

fərsiz

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

geniş gəvşək

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

gərəngə

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

gəvəş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

gəvir

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

gəvşək

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

görgüsüz tərbiyəsiz. pozuk mizaçlı. kötü karakterli. əxlaqsız. ədəbsiz

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

götüqızıl rixvətli

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

gücsüz

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

güpünmüş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

xəsdə məriz. naxoş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kağal

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kağşaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kahal (< kav). loşağ. sust

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kavağız

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kavğır

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kavır

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kavşaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kəğəl

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kəsəl

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kəsələk

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kəsik

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kəsilək

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kətəğır

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kətəğiz

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kəvəl

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kəvəngə

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kəvir

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kitmir

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

korkür

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

korküt

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

korlaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

korlaş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kosalaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kovlaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kovlaş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kovmuş

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

köçük

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

köğşək

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kösələk

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kövgür

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qaba, iti olmayan quvvətsiz

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqırdaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqşaq zayıf

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qalıq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qarıq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qısbat

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qısıl

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qısmır

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıtmır

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvıcqa

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qocalaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qulağı sallaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sal

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

silik

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sırğav

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sizgəv

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sızğav

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

solay

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

solğuq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

soluq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sozduğ sızdıq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sozuk behal. əfsürdə

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sölpük

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sölük

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sus

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

susqun

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sust

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sustuq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sürnük

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

tabsız taqətsiz

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

təmbəl

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

uyuşuq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

üşənik

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yanşaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yapşaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yastalaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yastanaq

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yayqın

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yorqun arqın

HALSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yorqun taqətsiz

HALSIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Zeif düşmüş, elden düşmüş, üzgün, taqetsiz, yorğun. Halsız qoca.
Meh-riban yorğun və zəif gözlərini açdı. çox hal-sız idi. S.Hüseyn. Müəllimin rəngi qaçqın;
çox halsızdır, yatağında. M.Dilbazi. □ Hal-sız düşmək
üzgün düşmek, taqetsiz olmaq, bihal olmaq, elden düşmek. [Xestenin] yu-xuladığı, ya halsız düşdüyü məlum deyildi.
Mir Celal.

HALSIZ : Turuz Dictionary

kahal (< kav). loşağ. sust

HALSIZ : Turuz Dictionary

kahal (< kav). loşağ. sust

HALSİZ : Turkish Turkish

hali, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsız

HALSİZ : Turkish English

adj. weak, languid, exhausted, sluggish, very tired, drooping, droopy, faint, groggy, infirm, languorous, prostrate, run down, washy, weakly, wonky

HALSİZ : Turkish German

kraftlos, schwach

HALSİZ : Turkish French

langoureux/euse