Multilingual Turkish Dictionary

HAMİLƏLİK

HAMİLƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

oyluluq

HAMİLƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

gəbəlik

HAMİLƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

oğulluq

HAMİLƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

sıltav gəbəlik

HAMİLƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

yüklük

HAMİLƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

yüklülük

HAMİLƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

yükünlük

HAMİLƏLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Qadrn orqanizminde rüşeymin inkişaf dövründeki veziyyeti; iki-canlrlrq, boyluluq.