Multilingual Turkish Dictionary

JACK-OF-ALL-TRADES

JACK-OF-ALL-TRADES : English Azerbaijani Turkish

əlindən hər iş gələn adam

JACK-OF-ALL-TRADES : English Turkish Redhouse

jack-of-all-tradescäk'ıvôl'treydz isim elinden her iş gelen kimse, on parmağında on marifet olan kimse