Multilingual Turkish Dictionary

JAFFA

JAFFA : English Turkish Redhouse

Jaf.facäf'ı isim yafa, yafa portakalı

JAFFA : German Turkish

n.pr. Yafa (in Israel)
orange/ Yafa portakali