Multilingual Turkish Dictionary

JOVIALITY

JOVIALITY : English Azerbaijani Turkish

şənlik, şadyanalıq, deyib-gülmə; qaynayıb-qarışmaq

JOVIALITY : English Turkish Redhouse

jo.vi.al.i.tycoviyäl'ıti isim şenlik, neşe