Multilingual Turkish Dictionary

LABÜD

LABÜD : Azerbaijani English Dictionary

s. inevitable, unavoidable, inescapable; labüd olmaq to be* inevitable / unavoidable; Ölüm labüddür Death is inevitable

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

arnaşsız

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

çarasız

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

çarəsiz

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

çıxılmaz

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

çıxırsız

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

düzəsiz

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

gərək lazim. vacıb

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

gərəki
gərəki qalıb yedi

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

gərəş

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

gəyəş

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

kəsinliklə əlbəddə

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

qaçılmaz

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

qaçınılmaz

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

qədəş

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

qurtuluşsuz

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

olunmaz

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

onarsız

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

onursuz

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

otasız

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

otsuz

LABÜD : Turuz Farsca - Türkce

yarqısız

LABÜD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf [ər.]
Yerine yetirilmesi, icrası vacib olan, zeruri olan; mütleq.
.Bay-ramda həlviyyat xonçası üstə bir əlbisəlik ipək parça labüd gedəcəkdir. R.Əfendiyev. // Mütleq olmalı olan, qaçılmaz, qarşısıalın-maz, zeruri. □ Labüd olmaq
vacib olmaq, zeruri olmaq. [Mürtece ünsürler] xalqın və məmləkətin tərəqqisi üçün labüd olan bu mə-sələlərin həllini tələb edən hər kəsi.. töhmət-ləndirirlər. M.İbrahimov.
Mecbur, çaresiz, elacsız, naçar, ister-istemez, mecburiyyet qarşısında. [Şah Abbas:] Ona binaən labüddəm ki, talaqınızı verib cüm-lənizi azad edim ki, hər kəsə meyliniz olsa, ona ixtiyar edəsiniz. M.F.Axundzade. Sa-bira, torpağa saldı sayə rəna dilbərim; Gər mələk olsam da, labüd səcdeyi-xak eylərəm. M.Ə.Sabir. □ Labüd qalmaq
zeruriyyet qarşısında mecbur olmaq, elacsız qalmaq, çaresiz qalmaq. Mən labüd qaldım, [ham-ballara] deyim ki, bir surətdə ki, bunlar bizə qulaq asmırlar, bizə bunların xidməti heç lazım deyil. C.Memmedquluzade. Pul çox, amma xərc eləməyə yer tapmayırıq, labüd qalıb, pullarımızı xarici vilayətlərdə xərc elə-yirik. Ə.Haqverdiyev.

LÂBÜD : Ottoman Turkish

şüphesiz, kesin