Multilingual Turkish Dictionary

LABİL

LABİL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kararsız, çabuk değişen

LABIL : German Turkish

sa^lam olmayan; istikrarsiz, denksiz;
es Gleichgewicht phys. kararsiz denge; muvazeneti gayri müstakirre 9ität/denksizlik, istikrarsizlik