Multilingual Turkish Dictionary

LABEL

LABEL : English Azerbaijani Turkish

n. yarlık [malların üstünə yapışdırılan kağız], etiket
v. yarlık yapışdırmaq, məc. damğalamaq

LABEL : French Turkish

"[le] etiket; marka"