Multilingual Turkish Dictionary

LABORIOUS

LABORIOUS : English Azerbaijani Turkish

1] çətin, üzücü, yorucu, zəhmətli 2] işgəncəli, əziyyətli 3] cəfakeş, sə;yli, əziyyətə dözən

LABORIOUS : English Turkish Redhouse

la.bo.ri.ouslıbôr'iyıs sıfat
zahmetli, emekli, yorucu.
çalışkan