Multilingual Turkish Dictionary

LADLE

LADLE : English Azerbaijani Turkish

n. tayqulp, parç, çömçə
v. çıxartmaq, götürmək; ladle out çıxarıb götürmək, çömçələyib götürmək; ladle out honours ənam paylamaq, bəxşiş paylamaq

LADLE : English Turkish Redhouse

la.dleley'dıl isim kepçe. fiil kepçe ile doldurmak veya boşaltmak