Multilingual Turkish Dictionary

LAGOON

LAGOON : English Azerbaijani Turkish

laqun [dənizdən ayrılmış kiçik göl]

LAGOON : English Turkish Redhouse

la.goonlı'gun isim lagün, denizkulağı, kıyı gölü