Multilingual Turkish Dictionary

LALE

LALE : Turkish Turkish

zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte, bir süs bitkisi (tulipa gesneriana)

LALE : Turkish Turkish

meyve koparmak için ucuna üçlü ya da dörtlü bir çatal geçirilmiş sırık

LALE : Turkish Turkish

ağır hapis mahkûmlarının boynuna geçirilen demir halka

LALE : Turkish Risale

Lâle denen meşhur çiçek. * Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka. * İncir koparmak için ucu çatallı değnek

LALE : Ottoman Turkish

Lâle denen meşhur çiçek. * Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka. * İncir koparmak için ucu çatallı değnek

LALE : Turkish Turkish Encyclopedic

Bir çiçek türü.*

LALE : Turkish Turkish Ansiklopedik

(far.) ka.
zambakgillerden, uzun yapraklı, güzel ve çeşitli renklerde çiçekli soğanlı bir bitki.
eskiden sucuların boyunlarına asılan iki ucu lale gibi kıvrak demir halka, pranga.
ağaçtan meyve koparmaya yarayan ucu çatallı sırık

LALE : Turkish Turkish Tabiat Sozluk

(bitki, Fam: zambakgiller,zambakiye)la: Tulipa spp.de: Tulpe f.en: tulipes: tulipánfr: tulipegr: ôïõëßðáit: tulipanonl: tulppt: tulipafi: tulppaanise: tulpan