Multilingual Turkish Dictionary

LAMB

LAMB : English Azerbaijani Turkish

n. quzu
v. quzulamaq, balalamaq

LAMB : English Turkish Redhouse

lambläm isim
kuzu.
kuzu eti.
kuzu gibi masum ve zayıf kimse