Multilingual Turkish Dictionary

LAN

LAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

{< il: hər nərsə ki uzanır, uzadır, bağa oxşur. ilmək}

LAN : Turuz Dictionary

-.
dan.
çan.
can.
ğan.
gən.
qın.
ban. sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır.
yağçan: yağdan: yağ qabı.
duzdan: duzçan: duz qabı.
canğ.
çanğ.
sanğ.
şanğ.
tsanğ.
zanğ.
yanğ.
tanğ.
danğ.
ranğ.
hanğ.
kanğ.
ganğ.
ğanğ.
qanğ.
xanğ.
manğ.
panğ.
banğ.
lanğ.
nanğ.
fanğ.
vanğ

LAN : Turuz Dictionary

-.
dan.
çan.
can.
ğan.
gən.
qın.
ban. sonuna artırılan sözə çanağ, qab anlamın artırır.
yağçan: yağdan: yağ qabı.
duzdan: duzçan: duz qabı.
canğ.
çanğ.
sanğ.
şanğ.
tsanğ.
zanğ.
yanğ.
tanğ.
danğ.
ranğ.
hanğ.
kanğ.
ganğ.
ğanğ.
qanğ.
xanğ.
manğ.
panğ.
banğ.
lanğ.
nanğ.
fanğ.
vanğ

LÂN : Turkish Risale

f. Hakikatsızlık, vefasızlık

LÂN : Ottoman Turkish

f. Hakikatsızlık, vefasızlık

LAN : English Turkish

n. Yerel alan ağı, yakın çevrede olan bilgisayarları birbirine bağlayan iletişim ağı (genelde ofislerde, küçük şirketlerde vb. kullanılır)

LAN : English Turkish Computer & Electronic

yerel alan agi

LAN : English Turkish Engineering

LAN