Multilingual Turkish Dictionary

LANDING

LANDING : English Azerbaijani Turkish

1] çıxartma [desant və s.] 2] av. yerə enmə, yerə oturma 3] pilləli sahə, meydança

LANDING : English Turkish Redhouse

land.inglän'dîng isim
havacılık iniş.
iskele.
karaya çıkma veya çıkarma