Multilingual Turkish Dictionary

LANDMARK

LANDMARK : English Azerbaijani Turkish

1] mərz nişanı 2] əsas mərhələ, dönüş nöqtəsi, dövr [tarixdə] 3] orientir, istiqamət, səmt

LANDMARK : English Turkish Redhouse

land.markländ'mark isim
sınır işareti.
herhangi bir şeyin yerini gösteren işaret.
dönüm noktası