Multilingual Turkish Dictionary

LANGUOR

LANGUOR : English Azerbaijani Turkish

1] ölgünlük, zəiflik, süstlük 2] üzülmə, əldən düşmə

LANGUOR : English Turkish Redhouse

lan.guorläng'gır isim bitkinlik, dermansızlık, kuvvetsizlik