Multilingual Turkish Dictionary

LAPATQA

LAPATQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

patlet. balat. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. licim. dış görnüş. rıxtım. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. yarma. yaxtım. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

açat

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

ağlantı

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

alat

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

içət

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

içgi

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

içim

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

içmə

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

çapat

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

dış görnüş

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

qamat

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

qapat

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

licim

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

ıxtım

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

şəkil

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

tapat

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

tutnuş

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

tutşunuş münasibət. form

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

yaxışıq

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

yaxtım

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

yarma

LAPATQA : Turuz Farsca - Türkce

yatım

LAPATQA : Turuz Dictionary

palatqa

LAPATQA : Turuz Dictionary

palatqa