Multilingual Turkish Dictionary

LAPDAN

LAPDAN : Azerbaijani English Dictionary

I. s. sudden, abrupt, unexpected; lapdan ölüm sudden death; lapdan gəliş unexpected arrival / coming II. z. off-hand; suddenly, all of a sudden; abruptly, unexpectedly; Lapdan qapı açıldı The door opened suddenly / all of a sudden; Oğlan lapdan içəri daxil oldu The boy came in unexpectedly / abruptly

LAPDAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Gözlenilmeden, qefilden, birden. Lapdan işıq söndü. Lapdan qapı açıl-dı.
[Xaver Kerimxana:]
.Bir dəfə diqqətlə lapdan ona bax! M.İbrahimov.