Multilingual Turkish Dictionary

LAQEYD

LAQEYD : Azerbaijani English Dictionary

I. s. indifferent, nonchalant, cool; careless, light-hearted; [özünə qarşı] selfless; laqeyd adam indifferent / cool man*; laqeyd baxış indifferent look; laqeyd olmaq to be* indifferent [to]; Mənə qarşı siz nə üçün belə laqeydsiniz? Why are you so indifferent to me? II. z. indifferently, nonchalantly, with indifference; carelessly, light-heartedly

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

aldırışsız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

aldırmaz

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

aldırmaz

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

ağsız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

uzyürək

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

üksəsiz

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

çalaqay

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

darqaşayırd. laübali. ovbaş

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

iztirabsız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qaptırışsız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qaptırmaz

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qayıqsız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qayıtsız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qayıtsız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qaysız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qırıq

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qısrıt

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qıtsır

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qorxmayan

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qormazlığa düşük

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

qussəsiz fikirsiz. (səbükbar)

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

munğsız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

oyqul təşvişsiz. qeydsiz. rind. xiyalsız. səhlənqar

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

oysasız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

oysuk

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

önəmsəmiyən diqqətsiz

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

özənsiz

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

salabaş

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

salaxanta

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

salıtsız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

salma

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

salman

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

salmata

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

saltabaş

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

saltasız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

sanasız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

saptasız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

səlman

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

səpigil

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

səvigil

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

sıxıntısız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

sovulğar

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

suyuğ

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

şoldu

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

tasasız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

tıxsasız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

töküntüsüz

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

tuxsasız

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

tüstəsiz (

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

tütsəsiz (

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

umursamaz

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

yalaqay

LAQEYD : Turuz Farsca - Türkce

yoxsun

LAQEYD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
sif. Heç bir şeyin fikrini, qeydini çekmeyen, heç bir şeye ehemiyyet vermeyen, her şeyi qulaqardına vuran. La-qeyd adam.
zərf Etinasız, maraqsız, soyuq, saymaz. Mən nə qədər ki, ona qarşı laqeyd və etina-sız davranırdım, əksinə olaraq, o mənə bir o qədər artıq təmayül göstərir(di). S.Hüseyn. Xanımı özümdən şübhələndirməmək üçün mən özümü sakit və laqeyd göstərməyə çalışırdım. T.Ş.Simurq. [Qara:] Mənə qarşı nə üçün bu qədər laqeyd idilər? İ.Hüseynov. □ Laqeyd qalmaq
etina etmemek, fikir vermemek, fikre, herekete qarşı laqeydlik, saymazlıq göstermek. // Laqeydcesine, soyuq. Tanrı-verdi soyuq və laqeyd bir tövr ilə:
Hacı Qurbanın nəşi quyudamı qalacaq?
deyə soruşdu. A.Şaiq.