Multilingual Turkish Dictionary

LAQIRTI

LAQIRTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

yanğşaq. ağzı yayvan. ağzı boş. gəvəzə

LAQIRTI : Turuz Dictionary

-yağırdı lağırdı: (y < >l). ləb ləb: havayı danışmaq

LAQIRTI : Turuz Dictionary

-yağırdı lağırdı: (y < >l). ləb ləb: havayı danışmaq

LAQIRTI : Az Turkish Farsi

ا.حرف. سخن. بیهوده گویی. گزافه گویی. پرگویی