Multilingual Turkish Dictionary

LAQQIRTI

LAQQIRTI : Azerbaijani English Dictionary

i. chatter, jabber, babble; laqqırtı vurmaq to chatter, to talk rubbish / nonsense

LAQQIRTI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Söhbet, danışıq, laf (çox vaxt menasız, boş, qeyri-ciddi söhbet mena-sında). [Nurcahan xala] dəstələrdən birinə yanaşaraq laqqırtıya başlardı. H.Sarabski. Beş-altı nəfər könüllü gələn cavan şarbafın həyətdən laqqırtısı eşidilirdi. Ə.Əbülhesen. [Hüseyn] çox gülməyi, boş-boşuna danış-mağı, laqqırtını sevməzdi. S.Rehman. □ Laq-qırtı vurmaq
söhbet etmek (adeten uzun-uzadı, boş ve menasız söhbetle meşğul ol-maq).
.Bir dükanda neçə nəfər əyləşib laq-qırtı vurur. Ə.Haqverdiyev.
.Məhəllədən xeyli aralı oturub laqqırtı vuran dəliqanlılar göz-lərini Sadıq kişiyə zilləyib söhbət edirdilər. M.Hüseyn.