Multilingual Turkish Dictionary

LATE

LATE : English Azerbaijani Turkish

a. [later, latter, latest, last] 1] gec; I was late mən yubanmışam 2] bu günlərdəki, bu yaxınlardakı 3] rəhmətə getmiş, rəhmətlik
adv. 1] gec 2] bu yaxınlarda, bu günlərdə 3] son zamanlar

LATE : English Turkish Redhouse

lateleyt sıfat
geç.
gecikmiş.
sabık, eski.
ölü, merhum, rahmetli, müteveffa