Multilingual Turkish Dictionary

LAUGHING

LAUGHING : English Azerbaijani Turkish

1] gülən, ələ salan, araya qoyan 2] gülməli, məzəli

LAUGHING : English Turkish Redhouse

laugh.ingläf'îng sıfat gülen; güldüren. isim gülme, gülüş