Multilingual Turkish Dictionary

LAW

LAW : English Azerbaijani Turkish

1] qanun, qayda; 2] hüq. hüquq; civil law mülki hüquq 3] məhkəmə, məhkəmə prosesi; go to law məhkəməyə vermək; law and order hüquq qaydası

LAW : English Turkish Redhouse

lawlô isim, hukuk
kanun, yasa.
kural.
hukuk