Multilingual Turkish Dictionary

LAXLIQ

LAXLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. unsteadiness, looseness, the state of being loose

LAXLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Lax yumurtanın hal ve key-fiyyeti.

LAXLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Lax şeyin halı.
məc. Boşluq, laqeydlik, ciddiyyetsiz-lik. Bizim bəzilərimizdə bir laxlıq, ətalət var. Ə.Əbülhesen.

LAXLIQ : Az Turkish Farsi

ا.لقی. گندیدگی. فساد (تخم مرغ)