Multilingual Turkish Dictionary

LAYİHƏ

LAYİHƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. project; design, scheme; [sənəd] draft, [qanun] bill; qərar layihəsı draft resolution II. s. projecting, projection, planning

LAYİHƏ : Turuz Farsca - Türkce

atıq salma

LAYİHƏ : Turuz Farsca - Türkce

cizgi tərh

LAYİHƏ : Turuz Farsca - Türkce

dartı

LAYİHƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzənəc

LAYİHƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzənək

LAYİHƏ : Turuz Farsca - Türkce

önəri

LAYİHƏ : Turuz Farsca - Türkce

səlgə

LAYİHƏ : Turuz Farsca - Türkce

tasarı

LAYİHƏ : Turuz Farsca - Türkce

taslaq

LAYİHƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Tikilecek, qurulacaq, yaradılacaq bir şeyin evvelceden düşünülüb hazırlanmış, işlenmiş planı; proyekt. Tikin-tinin layihəsi. Maşının layihəsi. Körpünün la-yihəsi.
Qara daşlarda qoyulacaq ilk kəş-fiyyat buruqlarının layihəsi Moskvada təsdiq olunmuşdu. M.Hüseyn. [Reyhan:] Təzə layihə haqqında səninlə danışmaq istəyirəm. İ.Əfen-diyev. Tikintinin layihə və smetası dövlət tə-rəfindən təsdiq edilmişdir. M.Rzaquluzade.
Her hansı bir senedin, qerarın ve s.-nin evvelceden yazılmış texmini metni. Qərarın layihəsini hazırlamaq. Nizamnamənin layi-həsi. Müqavilənin layihəsi.
məc. Nezerde tutulmuş niyyet, fikir menasında. [İlyas:] Sən görürsən ki, Qızıl Arslanın tabutu aralıqdan qaldırılmadan iraqlılar məmləkəti bölüşdürmək üçün layihə düzəldirlər. M.S.Ordubadi. Gəldiyevi belə bir tədbirə vadar eləyən o idi ki, şəxsən özü layihə düzəltmək niyyətində idi. Mir Celal. [Hemze] şəhərdə şəriki ilə bu planı həyata keçirmək üçün konkret layihə də hazırla-mış(dı). Ə.Əbülhesen.