Multilingual Turkish Dictionary

MAARİF

MAARİF : Azerbaijani English Dictionary

I. i. enlightenment; education; xalq maarifi public education; popular / people;s education; siyasi maarif political education II. s. educational; maarif müəssisəsi an educational establishment; maarif xadimi enlighter; maarif Nazirliyi Ministry of Education

MAARİF : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Əhali arasrnda savad, bilik, medeniyyet yaymaq üçün müteşekkil suretde heyata keçirilen tedbirler sistemi. Xalq nıaarifi. Maarif xərcləri. Maarif şöbəsi. // Əlde edilen bilik, tehsil, savad. Maarifə nıeyil və həvəs.
Şərəflə önırünü sərf et nıa-arif uğrunäa; Gözətlə izzəti-nəfsin, unutnıa vicdanın. Ə.Vahid.

MAARİF : Turkish Turkish

ilgi ve kültür

MAARİF : Turkish Turkish

öğretim ve eğitim sistemi

MAARİF : Turkish Turkish

milli eğitim bakanlığı ya da müdürlüğü

MAARİF : Turkish Risale

Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. * Meharet. Üstadlık. Hüner. * Marifetler. Mâruflar. Kültürler. * Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri. * Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık

MAARİF : Ottoman Turkish

Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. * Meharet. Üstadlık. Hüner. * Marifetler. Mâruflar. Kültürler. * Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri. * Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık

MAÂRİF : Ottoman Turkish

marifetler, ilimler, tanımalar, eğitim

MAARİF : Turkish Turkish Hukuk

Marifetler, bilimler, bilgi, kültür

MAARİF : Turkish English

n. education, learning, instruction, imparting of knowledge

MAARİF : Turkish German

Unterrichtswesen