Multilingual Turkish Dictionary

MAARİZ

MAARÎZ : Turkish Risale

(Mi'raz. C.) Kapalı mânâlar. * Edb: Birden fazla mânası olan bir kelimenin, en uzak mânasını kasdetmeler

MAARÎZ : Ottoman Turkish

(Mi'raz. C.) Kapalı mânâlar. * Edb: Birden fazla mânası olan bir kelimenin, en uzak mânasını kasdetmeler

MAÂRİZ : Ottoman Turkish

sözün gizli mânâları