Multilingual Turkish Dictionary

MACHINE

MACHINE : English Azerbaijani Turkish

n. 1] maşın, mexanizm, dəzgah, məc. aparat [idarə, təşkilat]; party machine partiya aparatı; 2] attr.: machine building works maşınqayırma zavodu; machine shop mexaniki e;malatxana, sex
v. dəzgahda hazırlamaq, tikmək