Multilingual Turkish Dictionary

MADDƏ

MADDƏ : Azerbaijani English Dictionary

i.
matter, substance; hərb. zəhərləyici maddə war-gas, partlayıcı / partladıcı maddə explosive; qidalı maddələr nourishing things;
point; item, paragraph; bütün maddələr all points; at every point;
fəls. matter;
hüq. article; Müqavilənin
ci maddəsində göstərilir ki... Article 15 of the agreement states that

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağ bağıt. ( yazı. qanun. huquq) bənd

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ar nəsnə. obje.
bar baraq. bal baruq: şey şüy

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

çat

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsək

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsim
qanun kəsimləri.
iki kəsim dəğişilməlidi.
yığvada on kəsimdən ikisi keçdi

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qabal

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qabla bədən. ləş. cəsəd

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalab

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalav

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalba

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalıb

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalpaq

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalva

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qapal

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaplaq

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırat qırataq. paraqraf. bənd

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

quruluş

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

nəsnə
ərik ağacından qaynayıb axan, qabığ üstə yapışan, yapışqan, parlaq saqqız kimi nəsnə, maddə: qırcı. qırıc. qıcı. qıjı

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

nəsnə
nərsəni nədənsə qorumaq, qapamaq üçün sürülən nəsnə, maddə: qıpır. qıpıl

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

nəsnə
su keçirməz nəsnə, maddə. kərtil. kərən. kərin. kəriş. kərit. kəsqır. kəsqıt. kəsgər. kərit. kərəntil. dama salınan gilli topraq

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

oluş

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

öğə

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

öğə
duvar, nərsə ağartmağa yarar daşdan oğulub, pişirilən nəsnə, maddə: gəc. keş. çək

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

öğə
oğuq olub bir yerə sürülən öğə, maddə: girənc. kirənc. kirəc

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

öğə
saqqızın özəyin, qıvamın artırma üçün qatılan qauçumsu öğə, maddə: qıcırdaq

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

öz

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

öz
bir bitginin yeni çıxan tikənlərindən əldən edilən saqqızın patlaması üçün işlənən öz, maddə: qırçal. qırçan. qırçıl. qırçav. qırça. qırçava. qırçov. qırço. qırqın. qırıl.
qadınlar qırçan toplamağa geddilər

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

özdək nərsənin sağılmış sığılmış özü, özlügü

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

özlük covhər

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

öznə
arılanın pətəyin kimi gözlərinə doldurduqları acı öznə, maddə: qızamıq.
bu sıra aldığım bal qızamıqlıyımış

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

öznə
əritilmiş iç, quyruq yağından arda qalan quru, qoğruq öznə, maddə: küsürük. qaqırdaq. qığırdaq. çözürdək. çözürük. çözgürük

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

öznə
hər çeşit kiri, ləkəni, nərsəni qaldıran arıtlayan, təmizləyən öznə, maddə:. sacığ. savız

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

təməl əsil

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

tömür

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

törə

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

töz
sıvışqan, yapışqan, əsnək öznə, maddə: yağız. sarğız. sağız. sağaz

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

tükə göbə

MADDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapı cism. cisim

MADDƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Tebietdeki fiziki ci-simlerin esasını teşkil eden şey. Qida mad-dələri. Zəhərləyici maddələr. özvi maddələr. // Cisim, şey.
B ax materiya 1 ve
ci menalarda.
dan. Bedenin bir yerinde gizli illet, açıl-mamış yara; irinlik. □ Maddə etmək (elə-mək) dan.
bedenin bir yerinde irin emele gelmek, çirk etmek.
məc. Keyfiyyet; zireklik, bacarıq, çox-bilmişlik menasında. [Ağa Hüseyn:] Bala, bu maddə ki səndə var, inşallah, gələcəkdə böyük sövdəgər olarsan. Ə.Haqverdiyev. // zar. dan. Bu cür keyfiyyetlere malik olan adam haqqında. Zirək maddədir. O elə bir maddədir ki...
◊ Maddələr mübadiləsi fiziol.
canlı orqanizmlerde maddelerin xarici mühitle qarşılıqlı elaqe şeraitinde hezm olunması ile bağlı olan proseslerin mecmusu.

MADDƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Resmi bir senedde, siyahıda, lüğetde ve s.-de müsteqil bölgü; bend, paraqraf. Cinayət kodeksinin beşinci naddəsi.
[Mindilli:] Bax, bununla aktdakı naddələri heçə çıxartdın. S.Rehman.
nal. Büdcede ve s.-de gelirin men-beyini ve ya mexaricin yerini gösteren hisse. Gəlir naddəsi.