Multilingual Turkish Dictionary

MAGIC

MAGIC : English Azerbaijani Turkish

n. sehrbazlıq, mö;cüzə, cadugərlik; məc. əfsun, füsunkarlıq
a. sehrli, mö;cüzəli

MAGIC : English Turkish Redhouse

mag.icmäc'îk isim
sihirbazlık.
sihir, büyü.
gözbağcılık, hokkabazlık. sıfat
sihirle ilgili, büyücülükte kullanılan.
sihirli, büyülü