Multilingual Turkish Dictionary

MAHOGANY

MAHOGANY : English Azerbaijani Turkish

qırmızı ağac [xarratlıqda işlənən ən ə;la ağac növlərinin oduncağı]

MAHOGANY : English Turkish Redhouse

ma.hog.a.nymıhag'ıni isim
maun, akaqu (ağaç veya kereste): a mahogany table maun bir masa.
maun/akaju rengi