Multilingual Turkish Dictionary

MAHUD

MAHUD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. üz terefi keçe kimi basıq yun ve ya yarımyun parça. Bahadır mahud almaq fikri ilə bir mağazaya varid oldu. N.Neri-manov. Stolların üstünə o qədər də əla ol-mayan qırmızı mahuddan örtük çəkilmişdi. M.İbrahimov. // Bu parçadan tikilmiş. Mahud palto.
Aylar ilə işlənmiş mahud külahı dala tərəf sürüşmüşdü. A.Divanbeyoğlu.

MAHUD : Az Turkish Farsi

ا.[عر. ماهوت]نوعی پارچه ضخیم و پرزدار

MÂHUD : Ottoman Turkish

ilinen, sözü edilen