Multilingual Turkish Dictionary

MAHYA

MAHYA : Turkish Turkish

amazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil ya da elektrik ampulleriyle yazılan yazı ya da yapılan resim

MAHYA : Turkish Turkish

çatılarda iki eğik yüzeyin birleştiği bölüm

MAHYA : Turkish Risale

Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim. * Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kiremit

MAHYA : Ottoman Turkish

Hayat. Canlılık

MAHYA : Turkish Turkish Encyclopedic

İki minare arasında, şerefeden şerefeye gerilerek tutturulan ışıklı yazı.*

MAHYA : Turkish Turkish Hukuk

Dinsel nedenlerle, minareler arasına yazılan ışıklı yazı

MAHYA : Turkish French

inscription\\figure faite avec des lampes suspendues entre deux minarets