Multilingual Turkish Dictionary

NAÜMİD

NAÜMİD : Azerbaijani English Dictionary

s. hopeless; desperate; naümid vəziyyət desperate / hopeless condition; naümid xəstə hopeless case, dying man*; naümid etmək: to make* hopeless; naümid olmaq to lose* hope, to be*unhopeful

NAÜMİD : Turuz Farsca - Türkce

umusuz

NAÜMİD : Turuz Farsca - Türkce

arzıman (arzı + man)

NAÜMİD : Turuz Farsca - Türkce

çiğmiş (çiğrimiş). çiğrik. usanmış. naymıd. məyus

NAÜMİD : Turuz Farsca - Türkce

ümüdsüz bitik

NAÜMİD : Turuz Farsca - Türkce

üzük naymıd. düşük
naymıd edici: üzücü

NAÜMİD : Turuz Farsca - Türkce

umazıq umuzuq. (umu üzük). ümidsiz

NAÜMİD : Turuz Farsca - Türkce

ümidsiz üztün

NAÜMİD : Turuz Farsca - Türkce

arman yarman. ümidsiz

NAÜMID : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf [fars.] ümidsiz, ümi-dini itirmiş (halda). Candan qəmin içrə na¬ümidəm; Səmşiri-cəfa ilə şəhidəm. Füzuli. Züleyxa gəlib ağlaya-ağlaya əhvalatı Aslana söylədi, o da naümid evə qayıtdı. C.Cabbarlı. □ Naümid etmək (eləmək)
ümidsiz et-mek, ruhdan salmaq, ümidini boşa çıxart-maq, ümidini kesmek. Əliqulu heç kəsə rədd cavabı vermirdi, heç kəsi naümid eləmirdi. S.Rehman. Naümid olmaq
ümidsiz olmaq, ümidini itirmek (kesmek), ruhdan düşmek, elini üzmek. [Qazı Xudayar beye:] Əgər sən-dən bədgüman və naümid olsa idim, heç bu qədər danışmağa durmaz idim sənnən. C.Memmedquluzade. Fərəc yenə naümid ol-madı. Qantemir.