Multilingual Turkish Dictionary

NAĞILÇI

NAĞILÇI : Turuz Farsca - Türkce

öykücü anlatıcı

NAĞILÇI : Turuz Farsca - Türkce

anlatıcı öykücü

NAĞILÇI : Turuz Farsca - Türkce

cumaqçı yumaqçı. dasdan anlatan. ozan

NAĞILÇI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
çox nağıl bilen ve onları meharetle danışmağı bacaran adam. Nağılı nağılçıdan öyrən. (Ata. sözü). [Molla Abbas:] Necə nağıl de? Nə zəvzək danışırsan?.. Mən vaizəm, yoxsa nağılçıyam ki, sizə nağıl de-yəm? C.Memmedquluzade. [Əsger] nağılçı deyil. O sənə Leyli və Məcnun məsələsini misal göstərdi. M.S.Ordubadi.
çoxdanışan, çerençi, boşboğaz, naqqal, lağlağı; uydurmaçı. [Meşedi Rüstem:] Bizə nə versələr, ikiqat qiymətini alsınlar. Sən nə nağılçı kişisən. R.Əfendiyev. Danabaşlılar [Xelili] "nağılçı", yaxud "qəzetçiXəlil" ad-landırırlar. M.İbrahimov.