Multilingual Turkish Dictionary

NAHAMAR

NAHAMAR : Azerbaijani English Dictionary

s. uneven, not smooth, rough [rʌf]; nahamar xətt uneven hand [writing]; nahamar yer rough country

NAHAMAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars. nahemvar]
Kele-kötür, girintili-çıxıntılı, çala-çuxur, hamar olmayan. Nahamar yer. Nahamar taxta.
Sər-bəndin nahamar olması [ustanı] ayağının da birini qaldırıb havada fırlamağa məcbur etdi. çemenzeminli. Nahamar yolda maşın atılıb-düşəndə az qala [Firengizin] beyni tər-pənirdi. B.Bayramov.
məc. Kobud, qaba, yöndemsiz, biçimsiz. Nahamar adam.
İbrahim başını qaldırıb baxanda gördü, bu bir nahamar ifritədir ki, alt dodağı yer süpürür, üst dodağı göy süpü-rür. (Nağıl).

NAHAMAR : Az Turkish Farsi

ص.[فا.ناهموار]پرنشیب و فراز