Multilingual Turkish Dictionary

NAM

NAM : Turuz Farsca - Türkce

atac

NAM : Turuz Farsca - Türkce

san

NAM : Turuz Farsca - Türkce

adaq ism

NAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
Ad. Koroğlu namın gö-türən; Yurdunda son olan yoxdu. "Koroğlu". Qəm yemə, təxfif ver amalına; Az çəkər, hey-kəl yaparlar namına. A.Sehhet. [Nüma-yende:] Torpaq komissarlığı namindən xə-layiqin səhhətinə bais olası bu suyun lentini kəsirəm. Ə.Haqverdiyev. □ Nam almaq (çı-xarmaq)
şöhret qazanmaq, meşhur olmaq, adı çıxmaq. Qəflətdə yatıb, ad batırıb nam alırız biz; Başa yumruq zolladırız, kam alırsız
biz. M.Ə.Sabir.
Naminə şeklinde tənt.
xatirine, xatiri üçün, şerefme, uğrunda,
..üçün. İnsan səa-dəti naminə quruculuq, yaradıcılıq uğrunda mübarizə.
Bütün xalq
. böyük məqsəd na-minə çalışır. M.İbrahimov. Dağ əzəmətli tanklar düşmənə hücum edir; Qopur "ura" səsləri azad vətən naminə. Ə.Cemil.

NAM : Turkish Turkish

ad

NAM : Turkish Turkish

ün

NAM : Turkish Risale

f. İsim, ad. Lâkab. Ün. Şan. * Vekillik. * Adres

NAM : Ottoman Turkish

f. İsim, ad. Lâkab. Ün. Şan. * Vekillik. * Adres

NÂM : Ottoman Turkish

lâkap, ün, ad

NAM : Turkish French

"nom [le]; renommée [la], réputation [la]; gloire [la]"

NAM : English Turkish

Vietnam, Asya'nın güneydoğusunda bir ülke