Multilingual Turkish Dictionary

NAMƏ

NAMƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. letter, love-letter; namə yazmaq to write* a letter / a love-letter

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

iti

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

çapar

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

kağaz

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

kağaz

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

kitik

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

oxun

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yası

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yasıt

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yazdığ

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

dərgə dirgə (< dərmək: yığmaq. yazmaq). risalə

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

oxuş kağaz.
söycün oxuş: məhəbbət kağazı

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yazqı kaxaz.
yazqı yazdım, qarasız, dərdə düşdüm çarasız, mənim yerimə gedib, yara siz yalvarasız

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

aluğa məktub

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yam məktub

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yazı
oğlundan yasıt gəlmiş: oğlundan kağaz gəlmiş.
qadabaşa bir yasıt götürəcəyəm: bələdiyyə başına bir kağaz aparacağam

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

sav risalə

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yazıv yazığ

NAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yazın yazış. məktub

NAMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Mektub, kağız. Bir namə yazım, badi-səba yarə yetirsin. Heyran xanım. Vaqifin Vidadiyə və Vidadinin Vaqifə yazdıq-ları namələri möhtərəm oxucular mütaliə bu-yursalar sözümüzü təsdiq edərlər. F.Köçerli. [Vaqif:] Oxu bu naməni, əzizim Eldar; Qoy mənim dərdimi dinləsin dağlar. S.Vurğun.
...namə [fars.] İsimlere qoşularaq, onlar-dan gösterdiyi şeye dair kitab, risale, vereqe, sened ve s. menası bildiren sözler düzeldi-lir; mes.: "Şahname", "Derbendname", sal-name, ehdname, şehadetname, etibarname, müracietname ve s.