Multilingual Turkish Dictionary

NAREVACİ

NAREVACİ : Turuz Farsca - Türkce

durqunluq

NAREVACİ : Turuz Farsca - Türkce

kasadlıq

NAREVACİ : Turuz Farsca - Türkce

kasatlıq

NAREVACİ : Turuz Farsca - Türkce

kəsətlik

NAREVACİ : Turuz Farsca - Türkce

kəsitlik

NAREVACİ : Turuz Farsca - Türkce

yayqasızlıq

NAREVACİ : Turuz Farsca - Türkce

yaytasızlıq

NAREVACİ : Turuz Dictionary

kəsətlik. kəsitlik. kasadlıq. kasatlıq. durqunluq. yaytasızlıq. yayqasızlıq. ravatsızlıq

NAREVACİ : Turuz Dictionary

kəsətlik. kəsitlik. kasadlıq. kasatlıq. durqunluq. yaytasızlıq. yayqasızlıq. ravatsızlıq