Multilingual Turkish Dictionary

NARRATIVE

NARRATIVE : English Azerbaijani Turkish

n. rəvayət, təhkiyə, hekayə
a. 1] hekayə [janrı və s.] 2] nəqli [cümlə]

NARRATIVE : English Turkish Redhouse

nar.ra.tivener'ıtîv isim hikâye, öykü. sıfat hikâye türünden