Multilingual Turkish Dictionary

NATƏMİZ

NATƏMİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
dirty, unclean; soiled;
dishonourable; unscrupulous; natəmiz vicdan soiled conscience; natəmiz əl dirty hand; natəmiz olmaq to be* dirty; to be* dishonourable; % Onun əli natəmizdir natəmiz He;s a bit of a thief II. z. dirtily; untidily

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

koğruz

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

koğuz

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

kovarız

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

kovruz

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

kovuz

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

pasaq

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

qağraz

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

qağrız

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaqarız

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaytağ

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

qıldız olmayan

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

koğarız əsgik, alçaq, bulaşıq, alalı, alada, irgənc, çirkin kişi, nərsə

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

qarmıq qamıq. qatıq. qartıqarın, aras, təmiz olmayan

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaylağ murdar. nəcis. napak

NATƏMİZ : Turuz Farsca - Türkce

yaramaz pəlid

NATƏMIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf [fars. na... ve ər. temyiz-den]
Temiz olmayan, çirkli, kirli. Natəmiz otaq. Natəmiz yer.
Kətxudalar Qəzvinin küçələrini natəmiz saxlayırdılar. M.F.Axundzade. Şəhərin natəmiz havasın-dan saralıb heyvaya dönən Nurəddini bir ayın ərzində tanımaq olmurdu. S.S.Axundov.
məc. Qelbiqara, qeyri-semimi, xain ürekli. ürəkdən natəmiz və bic adamlar nə qədər küt və biliksiz olsa, bəşəriyyət üçün o qədər faydalıdır. M.İbrahimov.
məc. Meqsedine çatmaq üçün heç bir vasiteden çekinmeyen; elieyri, eli temiz ol-mayan. [Necefalı:] Şahmar deyəndə ki, Hüm-mət natəmiz adamdır, inanmırdım, şübhə elə-yirdim. B.Bayramov.