Multilingual Turkish Dictionary

NATIONALIZE

NATIONALIZE : English Azerbaijani Turkish

1] milliləşdirmək 2] millət halına salmaq, millətə çevirmək 3] vətandaşlığa götürmək, qəbul etmək

NATIONALIZE : English Turkish Redhouse

na.tion.al.izenäş'ınılayz fiil ulusallaştırmak, devletleştirmek, millileştirmek