Multilingual Turkish Dictionary

NATURAL

NATURAL : Azerbaijani English Dictionary

s. natural; natural təsərrüfat natural economy

NATURAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [lat.] Natura (mal, mehsul ve s.) ile ödenilen, alınan ve ya verilen (b ax natura
ci menada). Natural vergi. □ Na-tural təsərrüfat
mehsulu satmaq üçün de-yil, istehlakçının özünün istehlakı üçün isteh-sal olunan teserrüfat.

NATURAL : English Azerbaijani Turkish

1] təbii 2] anadangəlmə, fitri 3] xas, məxsus, xas olan [to]; sadə; it comes natural to him bu ona yaxşı əl verir, ürəyinə yatır; natural resorces təbii sərvətlər; natural phenomena təbiət hadisələri; natural history təbiət elmi, təbiətşünaslıq; a natural child nigahdankənar uşaq, bic, qeyri-qanuni uşaq