Multilingual Turkish Dictionary

NAXOŞLUQ

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

ağrıqlıq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

çökəllik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

düşgünlük

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

kəsəllik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

köçəlik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

korluluq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırnac

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırnaclıq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırnalıq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırnazlıq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırnıq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırsan

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırşan

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırsanlıq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırşanlıq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

sağsızlıq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

acıma acınma. acırma

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

azağ azağlıq. korluluq. çökəllik. sayrılıq. kəsəllik. xəstəlik. çökəzlik. çökətlik. çalığlıq. sırğavlıq. sızğavlıq. sizgəvlik. mərizlik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

azıq azar. acar

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

azınma azırma {> azordəgi (fars)}

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

ükəc boğac

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

çalız çalaz. qəza.
sızqavlığa düşüb qaldı.
böylə sızqavçılığ, görməsin silər

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

tutac düşəc

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

savsuzluq xəsdəlik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

sırqavlıq xəstəlik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yıpranma xəstəlik. kəsəllik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

dığ iğ. kəsəllik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

kavşaqlıq kağşaqlıq. köğşəklik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

kavırlıq kavıllıq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

kəsəllik kəsələklik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

ağrıq kəsəllik. xəstəlik.
iş başdan, ağrıq aşdan. (kəlləvi sal işə, başla işə. baş olmasa iş olmaz, aşın, yediyin güdsən, ağrıq kəsəllik, xəstəlik üz verməz)

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

kəsəlgə kəsəllik. mərəz

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

alqınlığ kirəçlik. kəsəllik. xəsdəlik. korluluq. çökəllik. sayrılıq. alazlıq. alızlıq. mərizlik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qanqıl qanqal

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qapız qapaz. qapsıq

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

kəsəl
qaşındıran, qoturladan (tükləri tökən) kəsəl, yamanlıq, naxoşluq: qıyağu. qıyağı

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

xəsdəlik mərizlik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qırnaz mərizlik.
eşq çalığı

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

sızqavlığ sızqavçılığ. xəsdəlik.
sızqavlığa düşüb qaldı.
böylə sızqavçılığ, görməsin silər

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

sayrılıq üzgünlük. kefsizlik. mərizlik

NAXOŞLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yağdasızlıq yağmasızlıq

NAXOŞLUQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Xestelik, azarlılıq. Na-
xoşluğu uzun çəkmək.
[Əvvelinci azarlı:]
.Bu zəhrimar naxoşluq yapışıb yaxamdan. C.Memmedquluzade. [Baxışoğlu Hesen]
. özünü azardan və naxoşluqdan hifz etməzdi. B.Talıblı. □ Naxoşluğa salmaq
bax na-xoşlatmaq. Keyfiyyət Səfərə təsir edib, onu naxoşluğa salır. Ə.Haqverdiyev.