Multilingual Turkish Dictionary

NAZİRLİK

NAZİRLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. ministry; board; office; amer. department; Ticarət nazirliyi Ministry of Trade; [İngiltərədə] Board of Trade; Xarici ticarət nazirliyi Ministry of Foreign Trade; Daxili işlər nazirliyi Ministry of Internal Affairs; [İngiltərədə] Home Office; [Amerikada] Department of the Interior; Səhiyyə nazirliyi Ministry of Public Health; [İngiltərədə və ABŞ-da] Department of Health; Xarici İşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs; [İngiltərədə] Foreign Office; [Amerikada] State Department; Maarif / Təhsil nazirliyi Ministry of Education; [ABŞ-da] Department of Education; Rabitə nazirliyi Ministry of Communications; Kənd təsərrüfatı nazirliyi Ministry of Agriculture; Maliyə nazirliyi Ministry of Finance; Exchequer, Treasury [İngiltərədə və ABŞ-da]; Ədliyyə nazirliyi Ministry of Justice; Müdafiə nazirliyi Ministry of Defence; Dəmiryol Nazirliyi Ministry of Railways; İctimai Təminat Nazirliyi Ministry of Social Welfare

NAZİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

ağalıq

NAZİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

axanlıq

NAZİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

qaravlıq baxanlıq

NAZİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

axma gözətmə. nəzarət

NAZİRLİK : Turuz Farsca - Türkce

qarıqlıq qarımlıq. qarılıq. qarlıq. vizarət

NAZIRLIK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Dövlet idaresinin her hansı bir sahesine rehberlik eden merkezi hökumet orqanı, habele hemin idarenin yer-leşdiyi bina, ev. Maarif nazirliyi. Daxili işlər nazirliyi. Nazirlikdə işləmək.
[ümid] sabah nazirliyə gedib əmrini alacaqdı. B.Bayramov.
Nazir vezifesi (bax nazir
ci menada).