Multilingual Turkish Dictionary

NAZƏNDƏ

NAZƏNDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yax

NAZƏNDƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax nazənin. Nazəndə dilbər. Nazəndə yar. Nazəndə gözəl. // Şairane teş-behlerde. Bu sualı verir mənə nazəndə bahar. S.Vurğun. Məhəbbətim səndə, könlüm sən-dədir; Bahar nə nazəndə, nə nazəndədir. N.Refibeyli. Boz dağları meşə örtdü, sahil-ləri gül; Bağ-bağçaya şeh çilədi nazəndə sə-hər. Ə.Cemil.