Multilingual Turkish Dictionary

NEÇƏLƏMƏK

NEÇƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

oranlamaq. çəkləmək. çənğləmək. çənləmək.
neçədə neçəliyin, neçədə birliyin (onda yüzdə neçəliyin, pursanın), neçə dərəcədə olduğun yapmaq, tapmaq

NEÇƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

oranlamaq. çəkləmək. çənğləmək. çənləmək.
neçədə neçəliyin, neçədə birliyin (onda yüzdə neçəliyin, pursanın), neçə dərəcədə olduğun yapmaq, tapmaq

NEÇƏLƏMƏK : Az Turkish Farsi

مص.کمیت و مقدار چیزی را مشخص کردن